Dramatická výchova


Při ZŠ Vyškov, Tyršova 4 funguje 1x týdne dramatický kroužek pro mladší děti. Kroužek je zaměřen na rozvoj osobnosti dítěte, na komunikaci a schopnost sebeuplatnění, podporuje vazby v kolektivu. Jednou ročně vystupují děti na dětském amatérském divadelním festivalu Trdlinky ve Vyškově. Lektorky: Šárka Mládková, Pavla Pitelová.

Při ZŠ Vyškov, Morávkova 40 funguje pravidelná výuka volitelného předmětu "Dramatizace a výtvarná seberealizace" pro starší děti. Kromě rozvoje osobnosti se spontaneita dětí uplatňuje také v rámci školních happeningů. Lektorka: Jitka Mládková.
masopust 2011


Barborky 2011


Martin na bílém koni - vosková batika


Masopust 2013


Masopust 2013


Moreny 2013


pouštění Moreny po vodě


Vánoční příběh


Vánoční příběh


Vánoční příběh