Výtvarný kroužek


Od roku 2003 fungoval výtvarný kroužek pro děti, který měl za cíl prohloubit schopnost dětí výtvarně se vyjádřit a naučit se či zdokonalit výtvarné techniky. Zaměřovali jsme se především na kresbu pastelem, malbu temperou, malbu na hedvábí, práci s keramickou hlínou, glazurami a smaltem. Děti pracovaly ve skupinkách po 6 - 10. Nešlo nám pouze o výtvarný projev, ale o celkový rozvoj osobnosti dítěte prostřednictvím tvořivého vyjadřování.

Z počátečních 14 dětí se zájem rozšířil až na 100 dětí ročně, proto bylo v roce 2005 založeno naše občanské sdružení, kterým jsme zastřešovali veškeré naše aktivity. Přístup lektorky k dětem byl individuální, vedení dítěte bylo založeno na jeho osobních vlastnostech a možnostech, celková atmosféra byla přátelská a rodinná.

V současné době je tato činnost pozastavena.

galerie

Pro děti mající potíže s adaptací v kolektivu, potíže se sebeprosazením, hyperaktivitou apod. poskytujeme odborné poradenství i s možností terapie prostřednictvím výtvarné činnosti. Více na www.jitkamladkova.cz

kontakt


Výtvarná soutěž


Okresní výtvarné soutěže pro ZŠ:

2003 - Bez čeho by mi svět připadal smutný
2004 - Tajemné bytosti kolem nás a v nás
2005 - Fantastická krajina
2006 - Co ukrývá vodní hladina
2007 - Obraz v zrcadle

Pozvánkami k soutěži byly obesílány všechny ZŠ vyškovského okresu a kolem 23 se jich soutěže pravidelně účastnilo. Vystavovány byly vždy všechny práce zaslané do soutěže (400 - 500), z nich byly vybírány ty nejzajímavější a ty byly oceňovány (30 prací). Slavnostní předání cen dětem proběhlo vždy v rámci výstavy a bylo doplněno hudebním či dramatickým programem. Cílem soutěží bylo povzbuzení dětí v jejich výtvarné aktivitě a možnost konfrontace s obrázky dalších dětí prostřednictvím výstavy. Spolupracovali jsme s dalšími organizacemi i jednotlivci, kteří nám pomáhali sponzorsky a poskytovali zázemí.

V současné době je tato činnost pozastavena.foto

Vyškovský deník