Práce s dětmi na ZŠJitka Mládková v současné době pracuje jako učitelka výtvarné výchovy 5.-9. tříd ZŠ Vyškov Morávkova.

"Děti se snažím vést v podobném duchu, jakým byl zaměřen náš výtvarný kroužek. Finanční zázemí velké školy nám umožňuje rozšířit škálu výtvarných technik i způsob výuky." Ve škole je výtvarná výchova i jako volitelný předmět nad rámec běžné výuky Vv.